Farmide ehitus
Lehmalaut
Viilhallide kompleks
Conexx metallkonstruktsioonid
Viilhallide ehitus
Conexx metallkonstruktsioonid
Mahutid
Vedelsõnniku mahuti

Põllumajandusehitus
Rümena Ehitus

Üle 10 aasta oleme peaasjalikult tegutsenud ehitusega just põllumajandussektoris. Ehitame farme (laudad, sigalad, kanalad), hoidlaid ja mahuteid ning viilhalle ja teraviljakomplekse. Lisaks teostame erinevaid betoonitöid. Meie eesmärk on pakkuda Tellijale kvaliteetset „võtmed kätte“ lahendust, kus töid teostatakse projektipõhiselt.

Transport ja tõsteteenus

Veo- ja tõsteteenuse pakkumiseks on ettevõtte omandis kaks multilift süsteemiga Volvo veoautot.
Pakkumaks mitmesuguseid veoteenuseid, omame erinevaid haagiseid

  • Platvormhaagis masinate veoks
  • Konteiner jäätmete veoks
  • Suurem ja väiksem kast puiste- ja prügiveoks
  • Portehaagis materjalide transpordiks

Tõsteteenuse pakkumiseks on üks veok varustatud 9 ning teine 14 meetrise mastiga.